Thesis Theme for WordPress

ZVANJA I ZANIMANJA

ZVANJA I ZANIMANJA

————————————-MAŠINSKA STRUKA———————————–

ZA ZANIMANJA:

STRUČNA ZVANJA:

1.Metalostrugar

1. Mašinski tehničar

2. Alatničar

2. Mašinski tehničar energetike

3. Kovač

3. Mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje

4. Bravar

4. Mašinski tehničar-operator za CNC mašine

5. Zavarivač

V STEPEN STRUČNE SPREME:

6. Limar

1. Majstor- Automehaničar

7. Autolimar

2. Majstor- Zavarivač

8. Instalater centralnog grijanja

3. Majstor -Metalostrugar

9. Plinski i vodoinstalater

4. Majstor- Bravar

10. Automehaničar

5. Majstor-Mašinbravar

11. Zlatar-draguljar

6. Majstor-Metaloglodač

12. Mehaničar šinskih vozila

7. Majstor-Limar

8. Majstor Elektrozavarivač

9. Majstor-Plinski zavarivač

10. Majstor-Instalater centralnog grijanja

11. Majstor-Instalater za vodovod i kanalizaciju

12. Majstor-Autolimar

13. Majstor-Mašinist parnih turbina

14. Majstor-Mašinist kotlovskih postrojenja

————————————RUDARSKA STRUKA———————————–

ZA ZANIMANJA

STRUČNO ZVANJE:

1.  Rudar podzemne eksploatacije

1. Rudarski tehničar

2.  Rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa

STRUČNA ZVANJA PO EU VET

1. Geološki tehničar

3.  Rukovalac jamske mehanizacije

V STEPEN STRUČNE SPREME:

4.  Mehaničar rudarskih mašina

1. Majstor- Rudar

2. Majstor za rudarske mašine

———————————GRAĐEVINSKA STRUKA———————————

ZA ZANIMANJA

ZA STRUČNA ZVANJA

1.  Zidar-fasader-izolater

1. Građevinski tehničar

2.  Tesar-parketar

2. Geodetski tehničar (geometar)

3.  Armirač-betonirac

  • Ø Građevinski tehničar-Visokogradnja
  • Ø Građevinski tehničar-Niskogradnja

4.  Keramičar-teracer podopolagač

STRUČNA ZVANJA PO EU VET

5.  Kamenorezac

1.  Arhitektonski tehničar

6.  Izolater

2.  Građevinski tehničar

PO EU VET PROGRAMU ZA ZANIMANJA

3.  Geodetski tehničar (geometar)

1.  Armirač-betonirac

2.  Keramičar-teracer,

PO PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA

3.  Moler-farbar-soboslikar

1.  Zidar

4.  Tesar-krovopokrivač

2.  Tesar

5.  Zidar-fasader-izolater

3.  Izolater

4.  Keramičar

5.  Armirač

6.  Moler

V STEPEN STRUČNE SPREME:

1.  Majstor-Zidar;

2.  Majstor-Tesar;

3.  Majstor-Armirač;

4.  Majstor-Keramičar;

5.  Majstor-Kamenorezac

6.  Majstor-Izolater

———————————SAOBRAĆAJNA STRUKA———————————

ZA ZANIMANJA:

ZA STRUČNO ZVANJE

1.  Vozač motornih vozila

1.  Tehničar drumskog saobraćaja

2.  Tehničar za željeznički saobraćaj

3.  Tehničar tehničko kolske službe-Pregledač kola

4. Tehničar vuče-Mašinovođa

2.  Rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina

5. PT tehničar-Tehničar poštanskog saobraćaja

    EU VET

3.  Autoelektričar

V STEPEN STRUČNE SPREME:

4.  Autolakirer

 1. Majstor- Vozač teških motornih vozila i autobusa (sa prikolicom ili bez prikolice)

 2. Majstor – Rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina;

 3. Majstor-Vozač specijalnih vozila

—————————DRVOPRERAĐIVAČKA STRUKA—————————-

ZA ZANIMANJA

STRUČNO ZVANJE

1.  Stolar,

1  Tehničar finalne prerade drveta

2.  Mašinski oblikovač

     drveta

3.  Lakirer drveta

V STEPEN STRUČNE SPREME:

4. Tapetar, proizvođač

mehkih dijelova namještaja

1. Majstor-Stolar,

————————————ELEKTRO STRUKA————————————

ZA ZANIMANJA

STRUČNO ZVANJE

1. Elektroenergetičar

 1. Elektrotehničar energetike

2. Elektromehaničar

 2. Elektrotehničar elektronike

3. Elektroinstalater

 3. Elektrotehničar procesne tehnike

4. Elektromonter

4. Elektrotehničar mehatronike

5.Telekomunikacijski monter

V STEPEN STRUČNE SPREME

6.Elektroničar

1.Majstor-Elektroničar

2.Majstor-Telekomunikacijski monter

3.Majstor-Elektromonter

 4.Majstor-Elektroenergetičar

————————————GRAFIČKA STRUKA————————————

ZA STRUČNA ZVANJA

1. Grafički tehničar izrade štamparske forme

2. Grafički tehničar štampe i tiska

3. Grafički tehničar reprofotografije i kemigrafije

4. Grafički tehničar grafičke dorade

5. Grafički tehničar po EU VET-u

————————————TEKSTILNA STRUKA———————————–

ZA ZANIMANJE

PO EU VET  PROGRAMU ZA STRUČNO ZVANJE

1. Konfekcionar tekstila krojač

1. Tekstilni tehničar

V STEPEN STRUČNE SPREME

1. Majstor- Konfekcionar tekstila-krojač;

————————————ŠUMARSKA STRUKA———————————–

PO EU VET PROGRAMU ZA ZANIMANJA

ZA ZVANJA PO EU VET PROGRAMU

1. Rasadničar

1. Šumarski tehničar

2. Rukovalac mehanizacijom u šumarstvu

2. Tehničar hortikulture

3. Čuvar šuma i lovišta (lugar)

3. Ekološki tehničar

———————TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA STRUKA———————-

PO EU VET PROGRAMU ZA ZANIMANJA

 ZA STRUČNO ZVANJE

1.Tehničar kulinarstva

ZA STRUČNO ZVANJE: PO EU VET PROGRAMU

1. Konobar

1.  Turistički tehničar

2. Kuhar

2.  Ugostiteljski tehničar

3. Poslastičar

V STEPEN STRUČNE SPREME

1. Majstor- Konobar;

2. Majstor-Kuhar;

—————–POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA STRUKA—————–

PO EU VET PROGRAMU ZA ZANIMANJA

ZA STRUČNO ZVANJE: PO EU VET PROGRAMU

1.  Cvjećar-vrtlar

1.  Poljoprivredni tehničar

2.  Mesar

2.  Prehrambeni tehničar

3.  Pekar

4.  Prehrambeni prerađivač

5.  Prerađivač mlijeka

6.  Voćar-vinogradar-vinar

———————————-EKONOMSKA STRUKA———————————-

PO EU VET PROGRAMU ZA ZANIMANJA

ZA STRUČNO ZVANJE: PO EU VET PROGRAMU

1.  Poslovni sekretar

1.Ekonomski tehničar (finansijsko-računovodstveni smjer)

2.  Trgovac

2. Ekonomski tehničar (komercijalni smjer)

3. Poslovno pravni tehničar

V STEPEN STRUČNE SPREME

1. Majstor- Prodavač;

————————-HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA STRUKA————————-

ZA STRUČNO ZVANJE PO EU VET PROGRAMU

1. Hemijski tehničar EU VET

——————————–VETERINARSKA STRUKA——————————–

PO EU VET PROGRAMU ZA ZANIMANJE

ZA STRUČNO ZVANJE PO EU VET PROGRAMU

1.Farmer

1. Veterinarski tehničar

——————STRUČNA ŠKOLA USLUŽNIH DJELATNOSTI——————-

ZA ZANIMANJA

PO EU VET PROGRAMU STRUČNO ZVANJE

1. Frizer-vlasuljar

1. Kozmetički tehničar

2. Kozmetičar

3. Pediker-maniker

V STEPEN STRUČNE SPREME

1. Majstor -Frizer-vlasuljar;

PO EU VET PROGRAMU ZA ZANIMANJE

1. Obućar

———————————-MEDICINSKA STRUKA———————————-

ZA ZANIMANJE

 ZA STRUČNO ZVANJE

1. Zubno-stomatološki tehničar

ZA STRUČNO ZVANJE PO EU VET PROGRAMU

1.Njegovatelj/njegovateljica starijih i nemoćnih osoba

1. Medicinski tehničar

2. Farmaceutski tehničar

3. Fizioterapeutski tehničar

4. Pedijatrijska sestra – tehničar

5. Laboratorijsko sanitarni tehničar

———————————-VATROGASNA ŠKOLA———————————-

ZA ZANIMANJE

 ZA STRUČNO ZVANJE

  1. Vatrogasac

 1.Vatrogasni tehničar

 V  STEPEN STRUČNE SPREME

1. Majstor-vatrogasac

——————————KURSEVI I USAVRŠAVANJA——————————-

Informatike

Engleskog jezika

Njemačkog jezika

 

Polaznici sa završenom osnovnom školom obavezni su dostaviti:

1. Svjedočanstvo o završenom 8 (osmom) razredu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih  (rodni list).

Polaznici koji žele sa upisom u školu izvršiti prekvalifikaciju i dokvalifikaciju obavezni su dostaviti:

1 . Svjedočanstva o završenim razredima

2. Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list).

3. Diploma o završenoj školi

Polaznici koji se upisuju za sticanje zvanja majstora – V stepen, dužni su dostaviti:

1. Diplomu o završenoj stručnoj spremi III ili IV stepena

2. Potvrdu o iskustvu u struci u trajanju od dvije godine

3. Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list).

Radno vrijeme centra  u nastavnom procesu je :

Prva smjena od 07:15h do 13:10h, druga smjena od 13:30h do 19:20h

Radno vrijeme administracije od 07:00h do 15:30h.

Kontakt telefoni: tel/fax: 035/750-471 tel: 035/750-472

email: obrazovni-centar@hotmail.com

Adresa: Bosanska bb 75270 Živinice