Thesis Theme for WordPress

Dokvalifikacije (Doškolovavanje)

MAŠINSKA STRUKA,

ZA ZANIMANJA:

STRUČNA ZVANJA:

 1. metalostrugar
 1. mašinski tehničar
 1. alatničar
 1. mašinski tehničar energetike
 1. kovač
 1. mašinski tehničar za kompjutersko    projektovanje
 1. bravar

 

 1. zavarivač

 

 1. limar

 

 1. autolimar

 

 1. instalater centralnog grijanja

 

 1. plinski i vodoinstalater

 

 1. automehaničar

 

 1. zlatar-draguljar;

 

 1. mehaničar šinskih vozila

 

RUDARSKA STRUKA

ZA ZANIMANJA

STRUČNO ZVANJE:

 1. rudar podzemne eksploatacije

1.rudarski tehničar

 1. rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa

 

 1. rukovalac jamske mehanizacije

 

 1. mehaničar rudarskih mašina

 

 

 

GRAĐEVINSKA STRUKA

ZA ZANIMANJA

ZA STRUČNA ZVANJA

 1. zidar-fasader-izolater
 1. građevinski tehničar
 1. tesar-parketar
 1. geodetski tehničar (geometar)
 1. armirač-betonirac

 

 1. keramičar-teracer-podopolagač

STRUČNA ZVANJA PO EU VET

 1. kamenorezac
 1. arhitektonski tehničar

 

 1. građevinski tehničar

PO EU VET PROGRAMU ZA ZANIMANJE

 1. geodetski tehničar(geometar)
 1. armirač-betonirac

 

 1. keramičar-teracer,

 

 1. moler-farbar-soboslikar

 

 1. tesar-krovopokrivač

 

 1. zidar-fasader-izolater

 

 

 

SAOBRAĆAJNA STRUKA

ZA ZANIMANJA:

ZA STRUČNO ZVANJE

 1. vozač motornih vozila
 1. tehničar drumskog saobraćaja
 1. rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina

 

 1. autoelektričar
 2.  autolakirer

 

 

 

 

 

 

 

DRVOPRERAĐIVAČKA STRUKA

ZA ZANIMANJA

STRUČNO ZVANJE

 1. stolar,
 1. tehničar finalne prerade drveta
 1. mašinski oblikovač drveta

 

 1. lakirer drveta  
 2. tapetar (proizvođač mehkih dijelova namještaja)

 

 

 

ELEKTRO STRUKA

ZA ZANIMANJE

STRUČNO ZVANJE

 1. elektroenergetičar
 1. elektrotehničar energetike
 1. elektromehaničar

 

 1. elektroinstalater

 

 

 

GRAFIČKA STRUKA

 

ZA STRUČNA ZVANJA

 

 1. grafički tehničar izrade štamparske forme

 

 1. grafički tehničar štampe i tiska

 

 1. grafički tehničar reprofotografije i kemigrafije

 

 1. grafički tehničar grafičke dorade

TEKSTILNA STRUKA

ZA ZANIMANJE

PO EU VET  PROGRAMU ZA STRUČNO ZVANJE

 1. konfekcionar tekstila-krojač
 1. tekstilni tehničar

 

 

 

 

 

 

ŠUMARSKA STRUKA

PO EU VET PROGRAMU ZA ZANIMANJE

ZA ZVANJA PO EU VET PROGRAMU

 1. rasadničar
 1. šumarski tehničar
 1. rukovalac mehanizacijom u šumarstvu
 1. tehničar hortikulture
 1. čuvar šuma i lovišta(lugar)
 1. ekološki tehničar

TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA STRUKA

PO EU VET PROGRAMU ZA ZANIMANJE

ZA STRUČNO ZVANJE: PO EU VET PROGRAMU

 1. konobar
 1. turistički tehničar
 1. kuhar
 1. ugostiteljski tehničar
 1. poslastičar

 

 

 

 

 

 

 

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA STRUKA

PO EU VET PROGRAMU ZA ZANIMANJE

ZA STRUČNO ZVANJE: PO EU VET PROGRAMU

 1. cvjećar-vrtlar
 1. poljoprivredni tehničar
 1. mesar
 1. prehrambeni tehničar
 1. pekar

 

 1. prehrambeni prerađivač

 

 1. prerađivač mlijeka

 

 1. voćar-vinogradar-vinar

 

EKONOMSKA STRUKA

PO EU VET PROGRAMU ZA ZANIMANJE

ZA STRUČNO ZVANJE: PO EU VET PROGRAMU

 1. poslovni sekretar
 1. ekonomski tehničar (finansijsko-računovodstveni smjer)
 1. trgovac
 1. ekonomski tehničar (komercijalni smjer)

 

 1. poslovno pravni tehničar

 

 

 

 

 

 

VETERINARSKA STRUKA

PO EU VET PROGRAMU ZA ZANIMANJE

ZA STRUČNO ZVANJE PO EU VET PROGRAMU

 1. farmer
 1. veterinarski tehničar

STRUČNA ŠKOLA USLUŽNIH DJELATNOSTI

ZA ZANIMANJE

PO EU VET PROGRAMU STRUČNO ZVANJE

 1. frizer-vlasuljar
 1. kozmetički tehničar
 1. kozmetičar

 

 1. pediker-maniker

 

 

 

PO EU VET PROGRAMU ZA ZANIMANJE

 

 1. obućar

 

MEDICINSKA STRUKA

ZA ZANIMANJE

ZA STRUČNO ZVANJE PO EU VET PROGRAMU

1.       Njegovatelj/njegovateljica

1.       Medicinski tehničar

 

2.       Farmaceutski tehničar

 

Radno vrijeme centra u nastavnom procesu je : Prva smjena od 07:15h do 13:10h, druga smjena od 13:30h do19:20h
Radno vrijeme administracije od 07:00h do 15:30h.

Kontakt telefoni:
tel/fax: 035/750-471
tel: 035/750-472

email: obrazovni-centar@hotmail.com

Adresa: Bosanska bb 75270 Živinice

logo3