Thesis Theme for WordPress

Škola engleskog jezika

PROGRAM I OČEKIVANI REZULTATI:

Program:Face 2 Face Nivoi: A1,A2, BI, B2, Cl

Cilj kursa je da kandidati razviju jezičke vještine za komunikaciju na engleskom jeziku u raznim situacijama, pismeno i usmeno, te da razviju svijest o svom jeziku i kulturi, da nalaze i koriste informacije i ostvare interakciju na engleskom jeziku na međunarodnom planu.

 

Očekivani rezultati:

razumjevanje pročitanog teksta;

uspostavljanje komunikacije na engleskom jeziku na datom nivou;

razmjenjivanje informacija i mišljenja sa pojedincom ili grupom;

razumjevanje jezika u običajnim i složenijim situacijama;

opisivanje ličnih stavova i razmjenjivanje istih sa drugim ljudima;

korištenje engleskog jezika u svrhu proširenja znanja iz drugih oblasti

korištenje autentične literature i medija;

uspostavljanje komunikacije sa ljudima engleskog govornog područja, direktno ili u pisanoj formi.

PROGRAM

TRAJANJE

BROJ ČASOVA

NIVO

face2face Starter

1 semestar (4 mjeseca) 2x2h

32

Al

face2face- Elementary

2 semestra (8 mjeseci) 2x 90 min

64

A1/A2

face2face- Pre Intermediate

2 semestra (8 mjeseci) 2x 90 min

64

BI

face2face- Intermediate

2 semestra (8 mjeseci) 2×90 min

64

B1/B2

face2face- Upper Intermediate Complete First Certiticate

2 semestra (8 mjeseci) 2x2h

64

B2

Objectice FCE

2 semestra (8 mjeseci) 2×2 h

64

B2

Advanced/ Objective CAE

2 semsetra (Smjeseci) 2x2h

64

Cl

 

Radno vrijeme centra  u nastavnom procesu je : Prva smjena od 07:15h do 13:10h, druga smjena od 13:30h do 19:20h
Radno vrijeme administracije od 07:00h do 15:30h.

Kontakt telefoni:
tel/fax: 035/750-471
tel: 035/750-472

email: obrazovni-centar@hotmail.com

Adresa: Bosanska bb 75270 Živinice